TO THE QUESTION ABOUT THE «TREE» OF OBJECTIVES OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION AT THE STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL CASE
( Pp. 72-74)

More about authors
Agutin A. V. doktor yuridicheskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik nauchno-issledovatelskogo centra NOU VPO «Moskovskaya akademiya ekonomiki i prava»
NOU VPO «Moscow Academy of Economics and law»
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article is devoted to the research of the «tree», the purposes of the Prosecutor's supervision in the structure of the purposes of the criminal procedural activities at the stage of excitation of criminal case. Produced understanding of the target organization of Prosecutor's supervision. Reconsider the role and place of the public Prosecutor-head of the organization of Prosecutor's supervision at the stage of excitation of criminal case.
How to Cite:
Agutin A.V., (2013), TO THE QUESTION ABOUT THE «TREE» OF OBJECTIVES OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION AT THE STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL CASE. Business in Law, 3: 72-74.
Reference list:
Agutin A.V. Mirovozzrencheskie idei v ugolovno-protsessual nom dokazyvanii: Avtoref. dis d-ra yurid. nauk. N. Novgorod, 2005.
Agutin A.V. TSel dokazyvaniya v kontekste novogo ugolovno-protsessual nogo zakonodatel stva // Lex Russica (nauchnye trudy MGYUA). 2004. № 3. S. 753-754.
Vinokurov YU.E. Prokurorskiy nadzor. Kurs lektsiy i praktikum. 2-e izd., pererabyu i dop. / Pod red. d.yu.n. prof. YU.E. Vinokurova. M., 2001.
Volkova V.N., Denisov A.A. Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza. SPb., 1997.
Il in E.P. Motivatsiya i motivy. SPb., 2002.
Kliver I.YA. Organizatsionno-pravovye osnovy upravleniya prokurorskim nadzorom v SSSR. M., 1991.
Teoriya upravleniya: sotsial no-tekhnologicheskiy podkhod. Entsiklop. slovar / Pod red. Ivanova V.N., Patrusheva V.I.; Akademii nauk sotsial. tekhnologiy i mestnogo samoupravleniya. 3-e izd., pererab. i dop. M., 2004.
Keywords:
the Prosecutor, pre-trial proceedings, the stage of excitation of criminal case, the "tree" of goals, tasks, the organization, public Prosecutor's supervision.