Contacts

Chief editor of Publishing house "Yur-VAK"

Chistyakov Vladimir Vsevolodovich +7-916-577-94-06

http://www.urvak.ru

E-mail: leg_journal@list.ru