Agutin A. V.

doktor yuridicheskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik nauchno-issledovatelskogo centra NOU VPO «Moskovskaya akademiya ekonomiki i prava»

NOU VPO «Moscow Academy of Economics and law»