Stimulation of innovative activity of machine-building enterprises
( Pp. 223-226)

More about authors
Mysachenko V. d.e.n., professor
National Institute of Business Staurin G. aspirant Nacionalnogo instituta biznesa
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The paper deals with the issue of technological innovations and their effect on structural changes in the industry as well as tools and methods, which enable us to create the right environment for businesses to introduce technological innovations. The paper outlines main government policies necessary for structural changes in the industry, first of all in machine building, to take place.
How to Cite:
Mysachenko V.., Staurin G.., (2013), STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES. Business in Law, 2: 223-226.
Reference list:
Gosudarstvennaya programma Rossiyskie Tekhnoparki / TSentr razvitiya informatsionnogo obshchestva.
URL: http://test.riocenter.rbc.ru/ru/programs/infodevelopment/purpose/
Mysachenko V.I. Strukturnaya perestroyka promyshlennosti Rossii: teoriya, metodika, praktika, upravlenie. M., 2009.
Mysachenko V.I. Mekhanizm strukturnykh preobrazovaniy v promyshlennosti Rossii. M., 2009.
Mysachenko V.I., Komarov V.YU. Gosudarstvennoe regulirovanie investitsionnykh protsessov v strukturnykh preobrazovaniyakh mashinostroitel nogo kompleksa// Biznes v zakone. 2011. № 1.
Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2011: Stat.sb./ Rosstat. M., 2011.
Keywords:
innovation, methods and forms of regulation, structural transformation.