IMPROVING METHODICAL APPROACH TO RISK-BASED INNOVATIVE-INVESTMEN PROJECYS
( Pp. 227-230)

More about authors
Baldin Konstantin V. d-r ekon. nauk, professor. Professor kafedry finansy i kredit
VPO Moscow State Engineering University (MAMI) Perederyaev Igor I. Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor of the Department of Management
Moscow Psychological and Social University
Moscow, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
This paper presents the additional scientific and methodological approaches to the assessment of risk factors in the business of modern market economy.
How to Cite:
Baldin K.V., Perederyaev I.I., (2015), IMPROVING METHODICAL APPROACH TO RISK-BASED INNOVATIVE-INVESTMEN PROJECYS. Business in Law, 6 => 227-230.
Reference list:
Baldin K. V. Upravlenie riskami v innovatsionno-investitsionnoy deyatel nosti predpriyatiya. M.: ITK Dashkov i Ko, 2015
Kriterii vybora stavki diskontirovaniya pri analize investitsionnykh proektov Elektronnyy resurs . - Rezhim dostupa: http://www.altrc.ru/ p libr card item id 571 group id 49
Lazarev A. V. Stavka diskontirovaniya s uchetom riska i metody ee opredeleniya Tekst / A. V. Lazarev, A. V. Postrelova // Molodoy uchenyy. - 2013. - №6. - S. 373-376.
Martyukova E.G. Mesto opportunisticheskogo povedeniya v sisteme is- sledovaniy novoy institutsional noy ekonomicheskoy teorii // Ekonomika i predprinimatel stvo. - 2012. - № 5 (28). - S. 332-338. - 0,7 p.l.
Mikhaylova N., Kondrunina M. Obosnovanie stavki diskontirovaniya Elektronnyy resurs / N. Mikhaylova, M. Kondrunina. - M.: www.cfin.ru, 2001-2011. - Rezhim dostupa: World Wide Web/ URL: http:// www.cfin.ru.
Opredelenie stavki diskontirovaniya pri otsenke effektivnosti investitsionnogo proekta. Bibliograficheskoe opisanie: Nardin D. S. Opredelenie stavki diskontirovaniya pri otsenke effektivnosti investitsionnogo proekta Tekst / D. S. Nardin, N. A. Krygina // Molodoy uchenyy. - 2011. - №3. T.1. - S. 178-180.
Otsenka effektivnosti investitsionnogo proekta Elektronnyy resurs . - Rezhim dostupa: http://www.reglament.net /bank/credit/2008 6/get article.htm id 544
Teplova T. V., Selivanova N. V. Empiricheskoe issledovanie primenimosti modeli DCAPM na razvivayushchikhsya rynkakh// Korporativnye finansy, 2008, str 24
Campbell H., Graham J., Equity risk premium amid a global financial crisis, Evidence from the Global CFO Outlook survey 2012. http://www.cfosurvey.org
Banz R. The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks// Journal of Financial Economics, 2008, March, 9, pp.18 21.
Keywords:
Innovation, investment, the project, discounting.


Related Articles

14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 193-196 Issue №4641
Formation of scientific-educational-industrial complex by innovation-oriented industrial reproduction process
scientific-educational-production complex industrial reproduction process the Institute for public-private partnerships social reproduction scientific and technical progress
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-207 Issue №4029
THE CHOICE OF DIRECTIONS OF MANAGEMENT FOR CRISIS ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL
innovation potential innovation crisis management crisis company bankruptcy
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 202-205 Issue №10779
THE NEED AND CRITERIA SYSTEM TYPOLOGY OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CORPORATION
innovative potential of the enterprise Corporation innovation typological criteria
Show more
OTHER Pages: 189-193 Issue №11394
THE FINANCIAL SITUATION IN RUSSIA: FORECASTS AND PROSPECTS
the Russian economy innovation the financial crisis the forecast of socio-economic development budget
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 189-192 Issue №4641
Technology transfer is a necessary tool for the implementation of innovations in Russia: NASA experience in information support of the space technologies transfer in the commercial sector
Innovation the transfer of space technologies information support public-private partnership (PPP)
Show more
13. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 176-179 Issue №2490
The concept of management of production development in the conditions of uncertainty and risk
risk uncertainty innovation
Show more
4. ECONOMICS OF THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY: REFORMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. DIVERSIFICATION AND IMPORT SUBSTITUTION Pages: 179-180 Issue №8496
TO THE QUESTION OF FOREIGN EXPERIENCE AND WAYS OF SPACE INDUSTRY in RUSSIA
RCP innovation ESA NASA the state program
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 197-200 Issue №4641
Management model of the organization of innovative activity at the industrial enterprise
innovation innovation innovative development management
Show more
OTHER Pages: 204-209 Issue №11394
TENDENCIES AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION
agriculture investment the growth of investment The program of development of agriculture food security
Show more
FINANCE, CASH CIRCULATION AND CREDIT, ACCOUNTING AND ANALYSIS Pages: 192-193 Issue №2286
Assessment of efficiency of tax incentives innovative economy in Russia
innovation investment mechanism tax incentives economy
Show more