Management model of the organization of innovative activity at the industrial enterprise
( Pp. 197-200)

More about authors
Gerasina Olga N. doktor ekonomicheskih nauk, professor, zaveduyuschaya kafedroy buhgalterskogo ucheta, analiza i audita
Moscow University of Humanities and Economics Denisova Olga N. kandidat ekonomicheskih nauk, docent
FSBEI HPE «Moscow state industrial university»
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In article the administrative model of the organization of innovative activity at the enterprise which consists in priority of realization of the stages connected with change of motivations at the enterprise is offered.
How to Cite:
Gerasina O.N., Denisova O.N., (2014), MANAGEMENT MODEL OF THE ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE. Business in Law, 6 => 197-200.
Reference list:
Masnueva G.F. Upravlenie innovatsionnym razvitiem predpriyatiy// Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal,(34) UEkS, 10/2011.
Rossiya: kurs innovatsiy. Otkrytyy ekspertno-analiticheskiy otchet o khode realizatsii Strategii innovatsionnogo razvitiya RF na period do 2020 goda . - M.: RBK. - 2013.
Upravlenie organizatsiey: Uchebnik dlya studentov vuzov/ Pod red. Porshneva A.G., Rumyantsevoy Z.P., Salomatina N.A. - 4-oe izd., pererab. I dop.-M.: IFRA-M, 2008. - 736 s.
Keywords:
innovation, innovation, innovative development, management.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-24 DOI: 10.33693/2541-8025-2021-17-2-18-24 Issue №18758
Strategic paradigm in the context of the world economy depression and a large-scale pandemic
economic crises the COVID-19 pandemic economic cycles methodological foundations digital economy
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 212-215 Issue №4029
Features formation of a corporate basket projects
innovative development company corporate projects strategic portfolio
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 193-196 Issue №4641
Formation of scientific-educational-industrial complex by innovation-oriented industrial reproduction process
scientific-educational-production complex industrial reproduction process the Institute for public-private partnerships social reproduction scientific and technical progress
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-207 Issue №4029
THE CHOICE OF DIRECTIONS OF MANAGEMENT FOR CRISIS ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL
innovation potential innovation crisis management crisis company bankruptcy
Show more
5.2.6. MANAGEMENT Pages: 288-292 Issue №20773
Trend Analysis of Personnel Management in Commercial Organizations of the Russian Federation
personnel management distribution of functions management factors of production competition
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 202-205 Issue №10779
THE NEED AND CRITERIA SYSTEM TYPOLOGY OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CORPORATION
innovative potential of the enterprise Corporation innovation typological criteria
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 208-211 Issue №4029
Assessment of innovative development of the company
innovative development company the level of innovative development the index of innovative development types of innovative products
Show more
15. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 203-205 Issue №3543
APPROACHES TO THE FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF HOTEL SERVICES IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
the hotel hotel services management the hotel infrastructure strategic management
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-203 Issue №4641
MANAGEMENT PROCESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS` INFLOW IN INNOVATION SPHERE IN THE ASPECT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM`S DEVELOPMENT
control of the inflow of direct foreign investments innovation national innovation system
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 214-216 Issue №3231
Innovative approaches to the development of trade marketing in the retail segment of the mobile communication
innovation marketing retail trade cellular
Show more