Popkov Sergey Yu.

doktor ekonomicheskih nauk, docent, zamestitel generalnogo direktora; professor kafedry finansovogo menedzhmenta i finansovogo prava; chlen-korrespondent Rossiyskoy akademii estestvennyh nauk

the All-Russian Scientific Research Institute of Labor with the Ministry of Labor and Social Security of the Russian Federation; the Moscow Metropolitan Governance University , Moscow, Russian Federation