Bezsaliy Olesya R.

aspirant kafedry prokurorskoy deyatelnosti

FGBOU Higher Education «Ural State Law University» Yekaterinburg