BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES
( Pp. 188-190)

More about authors
Rodionova Yelena V. kand. ekon. nauk, docent, dekan fakulteta ekonomiki i menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University Myakishev Yuriy D. docent, zamestitel dekana fakulteta ekonomiki i menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University Galkina Yuliya Ye. kand. ekon. nauk, docent kafedry menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article considers methodological approaches to high-technology companies’ human resource capacity building. This problem is the research subject of Russian and foreign authors, such as A. Ya. Kibanov, S. D. Valentei, M. G. Gildingersh, B. M. Genkin, A. Brooking, M. Armstrong and others. The main research methods used are statistical methods and methods of systems analysis. The authors proposed a programme of the development of the innovation component of employees’ personal potential, which enables them to make unique goods and services. Guidelines for designing the development programme are of practical interest to high-technology companies’ managers oriented towards increasing the efficiency of activities.
How to Cite:
Rodionova Y.V., Myakishev Y.D., Galkina Y.Y., (2016), BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES. Business in Law, 6: 188-190.
Reference list:
Laptev A.A. Ponyatie vysokotekhnologichnoy kompanii v sovremennoy mikroekonomicheskoy teorii // Innovatsii. 2007. №. 7. S. 35-41.
Kibanov A. YA., Durakova I. B. Upravlenie personalom organizatsii: strategiya, marketing, internatsionalizatsiya: uchebnoe posobie. M.: Ekzamen, 2012.- 301 s.
Toffler O. Smeshchenie vlasti: znanie, bogatstvo i prinuzhdenie na poroge KHKHI veka. - M.: AN SSR INION, 1991. - 32 s.
Ushakov D.V., Karnyshev A.D. Kompetentsii, kreativnost i predpriimchivost kak osnovy innovatsionnykh potentsialov lichnosti i gruppy // Ekonomicheskaya psikhologiya: aktual nye issledovaniya i innovatsionnye tendentsii: materialy desyatoy yubileynoy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / pod obshch. red. d-ra psikhol. nauk, prof. A.D Karnysheva. - Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2009. - s. 378 - 393.
Fedosova R.N., Pimenov S.V., Rodionova E.V. Razvitie innovatsionnogo potentsiala personala // Kreativnaya ekonomika. - 2009. - № 3 (27). - s. 49-59. - URL: http://bgscience.ru/lib/3898
http://vladimirstat.gks.ru/ - Federal naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki
Keywords:
innovative economy, high-tech enterprises, human potential, innovation potential, development program.