BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES
( Pp. 188-190)

More about authors
Rodionova Yelena V. kand. ekon. nauk, docent, dekan fakulteta ekonomiki i menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University Myakishev Yuriy D. docent, zamestitel dekana fakulteta ekonomiki i menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University Galkina Yuliya Ye. kand. ekon. nauk, docent kafedry menedzhmenta
Murom Institute of Vladimir State University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article considers methodological approaches to high-technology companies’ human resource capacity building. This problem is the research subject of Russian and foreign authors, such as A. Ya. Kibanov, S. D. Valentei, M. G. Gildingersh, B. M. Genkin, A. Brooking, M. Armstrong and others. The main research methods used are statistical methods and methods of systems analysis. The authors proposed a programme of the development of the innovation component of employees’ personal potential, which enables them to make unique goods and services. Guidelines for designing the development programme are of practical interest to high-technology companies’ managers oriented towards increasing the efficiency of activities.
How to Cite:
Rodionova Y.V., Myakishev Y.D., Galkina Y.Y., (2016), BUILDING THE INNOVATION-ORIENTED HUMAN RESOURCE CAPACITY OF HIGH-TECH COMPANIES. Business in Law, 6 => 188-190.
Reference list:
Laptev A.A. Ponyatie vysokotekhnologichnoy kompanii v sovremennoy mikroekonomicheskoy teorii // Innovatsii. 2007. №. 7. S. 35-41.
Kibanov A. YA., Durakova I. B. Upravlenie personalom organizatsii: strategiya, marketing, internatsionalizatsiya: uchebnoe posobie. M.: Ekzamen, 2012.- 301 s.
Toffler O. Smeshchenie vlasti: znanie, bogatstvo i prinuzhdenie na poroge KHKHI veka. - M.: AN SSR INION, 1991. - 32 s.
Ushakov D.V., Karnyshev A.D. Kompetentsii, kreativnost i predpriimchivost kak osnovy innovatsionnykh potentsialov lichnosti i gruppy // Ekonomicheskaya psikhologiya: aktual nye issledovaniya i innovatsionnye tendentsii: materialy desyatoy yubileynoy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / pod obshch. red. d-ra psikhol. nauk, prof. A.D Karnysheva. - Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2009. - s. 378 - 393.
Fedosova R.N., Pimenov S.V., Rodionova E.V. Razvitie innovatsionnogo potentsiala personala // Kreativnaya ekonomika. - 2009. - № 3 (27). - s. 49-59. - URL: http://bgscience.ru/lib/3898
http://vladimirstat.gks.ru/ - Federal naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki
Keywords:
innovative economy, high-tech enterprises, human potential, innovation potential, development program.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 22-26 Issue №19821
Stratification of the National Economy
innovative economy economic system hierarchy hierarchy levels stratification model
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 162-167 Issue №2928
Where we can seek the foundation of innovations: the interconnect between the innovation area and the sistem of management
control system innovation innovative environment innovation potential
Show more
5. ECONOMY AND MANAGEMENT OF HIGH-TECH PRODUCTIONS Pages: 246-247 Issue №8496
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL: FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE
human potential human resources the image of the company innovative technologies Japanese management
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 266-267 Issue №10779
Management of innovative potential in system of industrial reproduction
modernization economic growth economic potential innovation potential
Show more
16. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 240-245 Issue №6062
GOVERNMENT REGULATION OF THE RUSSIAN FAR EAST REGION’S DEVELOPMENT: MODERN APPROACHES
the territory of advancing socio-economic development the Federal target program the far Eastern Federal district human potential economic potential
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 208-210 Issue №4641
REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY AS POSSIBLE OF SOCIAL AND ECONOMIC INTERESTS GARMONIZATION
innovative economy sustainable development intellectual activity
Show more
7. Criminal procedure Pages: 184-187 Issue №2615
ON THE RESOURCES OF DOMESTIC CRIMINAL JUSTICE AS A COMPONENT institutional mechanisms ensuring national security
national security resources criminal justice human potential national interest values
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 201-207 Issue №4029
THE CHOICE OF DIRECTIONS OF MANAGEMENT FOR CRISIS ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL
innovation potential innovation crisis management crisis company bankruptcy
Show more
19. OTHER Pages: 225-230 Issue №7806
ACQUISITION AS A GUARANTEE OF THE SUCCESS OF THE BODY INTERIOR
service personnel human potential service the body of internal Affairs
Show more
Social Structure, Social Institutions and Processes Pages: 55-64 DOI: 10.33693/2223-0092-2023-13-2-55-64 Issue №22898
Typology of Innovations in the Western Literature of the “Great Debate” Period in Comparison. Some General Remarks.
innovation policy of the company typology of innovations scientific and technological progress strategic management innovation management
Show more