Transformation of activity of the enterprise in the conditions of formation of innovative economy
( Pp. 287-289)

More about authors
Marushchak Ilya I. k.e.n., zaveduyuschiy kafedroy ekonomiki
FGBOU VPO Moskovsky state industrial university (Moscow) Kuzyakin Dmitriyi V. assistent kafedry ekonomiki, soiskatel kafedry ekonomiki
FGBOU VPO Moskovsky state industrial university (Moscow)
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In article strategy of development of the enterprises in the conditions of formation of effective national innovative system is considered. The main factor of the transformational transformations happening thus in the external and internal environment of the enterprises is formation in the country of innovative partnership of the state, the enterprises, science and the society providing reproduction of the human capital, natural and resource base and safety of the country.
How to Cite:
Marushchak I.I., Kuzyakin D.V., (2014), TRANSFORMATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY. Business in Law, 5: 287-289.
Reference list:
Al tshuter I.T. Dinamika biznesa. - M.: Mir knig, 2012.
Amosov YU.P. Venchurnyy kapitalizm: ot istokov do sovremennosti. - OPb.: RAVI, 2005.
Andreev V.K. Pravovoe regulirovanie predprinimatel skoy deyatel nosti. - M.: Ekonomika, 1999.
Anashin V. Innovatsionnyy menedzhment. - M.: Delo, 2003.
Balabanov I.T. Risk - menedzhment. - M.: Finansy i statistika, 1996.
Balabatskiiy E.V. Perekhodnye protsessy v ekonomike (metody kachestvennogo analiza). - M.: IMEI, 1995.
Gorfinkel V.YA. Maloe predprinimatel stvo: organizatsiya, upravlenie, ekonomika. - M.: Vurovskiy uchebnik, 2012.
Dezhina I. Mekhanizmy stimulirovaniya kommertsializatsii issledovaniy i razrabotok. - M.: IEPP, 2004.
Druker P.F. Klassicheskie raboty po menedzhmentu (per. s angl.). //Moskovskaya shkola upravleniya Skolkovo . Al pina Biznes Buks. - 2008.
Lakusta M.G. Predprinimatel stvo. - M.: INFRA - M, 2012.
Keywords:
the economic sphere, innovative economy, public-private partnership, competitive advantages, customer capital, structural capital.