Transformation of activity of the enterprise in the conditions of formation of innovative economy
( Pp. 287-289)

More about authors
Marushchak Ilya I. k.e.n., zaveduyuschiy kafedroy ekonomiki
FGBOU VPO Moskovsky state industrial university (Moscow) Kuzyakin Dmitriyi V. assistent kafedry ekonomiki, soiskatel kafedry ekonomiki
FGBOU VPO Moskovsky state industrial university (Moscow)
Abstract:
In article strategy of development of the enterprises in the conditions of formation of effective national innovative system is considered. The main factor of the transformational transformations happening thus in the external and internal environment of the enterprises is formation in the country of innovative partnership of the state, the enterprises, science and the society providing reproduction of the human capital, natural and resource base and safety of the country.
How to Cite:
Marushchak I.I., Kuzyakin D.V., (2014), TRANSFORMATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY. Business in Law, 5 => 287-289.
Reference list:
Al tshuter I.T. Dinamika biznesa. - M.: Mir knig, 2012.
Amosov YU.P. Venchurnyy kapitalizm: ot istokov do sovremennosti. - OPb.: RAVI, 2005.
Andreev V.K. Pravovoe regulirovanie predprinimatel skoy deyatel nosti. - M.: Ekonomika, 1999.
Anashin V. Innovatsionnyy menedzhment. - M.: Delo, 2003.
Balabanov I.T. Risk - menedzhment. - M.: Finansy i statistika, 1996.
Balabatskiiy E.V. Perekhodnye protsessy v ekonomike (metody kachestvennogo analiza). - M.: IMEI, 1995.
Gorfinkel V.YA. Maloe predprinimatel stvo: organizatsiya, upravlenie, ekonomika. - M.: Vurovskiy uchebnik, 2012.
Dezhina I. Mekhanizmy stimulirovaniya kommertsializatsii issledovaniy i razrabotok. - M.: IEPP, 2004.
Druker P.F. Klassicheskie raboty po menedzhmentu (per. s angl.). //Moskovskaya shkola upravleniya Skolkovo . Al pina Biznes Buks. - 2008.
Lakusta M.G. Predprinimatel stvo. - M.: INFRA - M, 2012.
Keywords:
the economic sphere, innovative economy, public-private partnership, competitive advantages, customer capital, structural capital.


Related Articles

1. CURRENT ISSUES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA. Pages: 7-9 Issue №10025
ASTECTS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES' MANAGEMENT'S LEGAL REGULATION
housing and communal services public-private partnership investment business activities
Show more
16. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 200-206 Issue №4894
SUGGESTIONS FOR IMPROVING CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP HEALTH IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
public-private partnership medical services health compulsory health insurance concession
Show more
5. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW; Civil procedure arbitration procedure Pages: 107-110 Issue №6998
Analysis of the international legal and regulatory framework and international legal acts in regard to a private-public partnership
public-private partnership regulatory framework international legal instruments
Show more
4. CRIMINAL LAW (5.1.4.) Pages: 183-189 Issue №22457
State and Trends of Cybercrime in Russia and Foreign Countries
cybercrime counteraction cyber threat public-private partnership cybersecurity
Show more
5.2.3 REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 169-172 Issue №20468
Public-Private Partnership in the Penitentiary System of Foreign Countries: Prospects of Development the Economic Aspect
private prison supplier public-private partnership convict privatization
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 137-140 Issue №2768
Specifics of economic crisis mechanism in Higher school and private-public partnership
high school public-private partnership the mechanism of crisis processes radical market reforms the reproduction process
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 227-234 Issue №22019
System-structural Analysis of the Current State of Public-private Partnership in Russia
public-private partnership pandemic public-private partnership projects private investments
Show more
ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 134-140 Issue №2286
The research of forms and development conditions of public private partnership in domestic practice
government regulation of the economy civil-legal relations public-private partnership reindustrialization the concession agreement
Show more
15. FINANCE, CASH CIRCULATION AND CREDIT, ACCOUNTING, FINANCIAL AND ECONOMIC FORECASTING Pages: 141-143 Issue №4210
Systemic approach for assessment of projects based on public-private partnership
PPP public-private partnership investment project analysis project financing
Show more
11. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW; Pages: 156-159 Issue №11076
LEGAL MECHANISMS FOR IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS
public-private partnership warranty ecology benefits subsidies
Show more