Kuzyakin Dmitriyi V.

assistent kafedry ekonomiki, soiskatel kafedry ekonomiki

FGBOU VPO Moskovsky state industrial university (Moscow)