Tolchinskaya Tatyana I.

kandidat istoricheskih nauk, docent kafedry istorii i filosofii prava

North-Caucasus Federal University, Pyatigorsk branch