Zamaletdinov Albert A.

aspirant kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

FGAOU VPO "Kazan (Volga region) Federal University"