Shunyaeva Vera A.

kandidat yuridicheskih nauk, docent; direktor Instituta prava i nacionalnoy bezopasnosti

Institute of Law and National Security FSBEI HE “Tambov State University named after G.R. Derzhavin”