Zelentsov Alexey A.

zamestitel nachalnika kafedry ugolovnogo prava i kriminologii, kand. yurid. nauk

Ufimsky Law Institute Ministry of the Interior of Russian Federation