On extremism as a political and social phenomenon
( Pp. 74-76)

More about authors
Mashekuasheva Margarita Khasanbievna Cand.Sci.(Psychology), Associate Professor of the Department of State and Civil Law Disciplines
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Nalchik, Russia
Abstract:
The ail of the worker washi too conduct a comprehensive study of the phenomenon of religious fundamentalism, determine its essence, and consider the impact of this concept on modern society. It is supposed to analyze the placce and rote of religion in the life of modern society, to describe the genesis and essential features of extremism in modern religious studies and socio-political literature, to identify the socio-historical and political sources of extremism, to consider the modernist trends of modern religious fundamentalism, to substantiate practical recommendations and suggestions regarding prevention possible threats of the spread of extremist sentiments in society. Of the study are based on the principles of comparison and analogy, analysis and synthesis, abstraction, systematization and generalization. Determining the meaning of a number of concepts related to the subject of research requires the application of the principle of objectivity, and the transformation of religious fundamentalism in historically different versions - the principle of historicism and religious studies comparative studies. The typology of phenomena and comparative historical analysis are used in the work. Of various interpretations of extremism in modern consciousness and scientific religious knowledge, in identifying determining the nature of the use of concepts for political and ideological purposes. Normative courses in political science and philosophy in higher educational institutions. Of counteraction of internal affairs bodies to extremist crimes. The basis of the study was the classic and modern theoretical provisions of criminal law, criminalistics, administrative law. The principle of interdisciplinary makes it possible to consider this work as complex, taking into account active interaction with various services and organizations in the framework of countering these crimes.
How to Cite:
Mashekuasheva M.K., (2020), ON EXTREMISM AS A POLITICAL AND SOCIAL PHENOMENON. Gaps in Russian Legislation, 4 => 74-76.
Reference list:
Tarchokov B.A., Mashekuasheva M.KH., Kochesokova Z.KH. Profilaktika sredi naseleniya v tselyakh povysheniya zashchitnoy reaktsii obshchestva. Sotsial naya i obrazovatel naya mysl , №6. S 145-146.
Olifirenko E.P. Molodezhnyy religioznyy ekstremizm v sovremennoy Rossii i puti ego preodoleniya. Dissertatsionnoe issledovanie na soiskanie stepeni kandidata nauk. 2002.
Mashekuasheva M. KH. Problemy teoreticheskogo opredeleniya sushchnosti fenomena religioznogo fundamentalizma v obshchestvennom soznanii. SOM. 2016. №3-2.
Kardanov R.R. Obshchaya kharakteristika zadach rassledovaniya v slozhivsheysya situatsii. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2020. № 1 (13). S. 72-78.
Aripshev A.M. Nekotorye faktory preduprezhdeniya i presecheniya prestupleniy rasprostraneniya idey religioznogo ekstremizma. // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2019. № 5. S. 228-230.
Aripshev A.M., Mashekuasheva M.KH. Profilakticheskaya beseda kak odin iz sposobov preduprezhdeniya prestupnosti. V sbornike: nauchnye dostizheniya i otkrytiya 2019 - sbornik statey XII Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel skogo konkursa. 2019. S. 226-227.
Aminov S.A. Ideologiya i politika. Politicheskaya mysl . №4. 2015.S. 289-291.
Pankratov S.V. Osobennosti rassmotreniya ekstremizma. Obshchestvennye protsessy i nauka. Sbornik trudov mezhdunarodnoy konferentsii. Moskva. 2014. S.134-136.
YAkovleva K.T. Obshchestvennoe ustroystvo. Nauchnyy zhurnal. Globus. Moskva. 2015. S 34-37.
Kurtov A.A. Publikatsiya v fonde informatsionno-analiticheskogo izdaniya Fonda istoricheskie perspektivy Stoletie . 2009.
Keywords:
extremism, society, internal affairs bodies, national threats, counteraction.


Related Articles

Criminal Law Pages: 9-13 DOI: 10.33693/2782-7372-2023-2-4-9-13 Issue №24668
Problems of Determining the Signs of Extremist Crimes and Crimes with Signs of Extremist Activity
extremism extremist crimes crimes with signs of extremist activity constitutional system state security
Show more
6. CRIMINAL LAW, PENAL LAW, CRIMINOLOGY (12.00.08) Pages: 182-185 Issue №17401
Extremism and terrorism: differentiation of the concepts according the Russian criminal law
extremism terrorism counteraction crime struggle
Show more
9. CORRUPTION, TERRORISM, CRIMINAL PROCESS Pages: 146-148 Issue №3543
YOUTH RELIGIOUS EXTREMISM IN MODERN RUSSIA: WAYS OF ITS OVERCOMING AND PREVENTION (ON THE EXAMPLE OF NORTH CAUCASUS REGION)
extremism a terrorist act the psychological impact on the person youth a suicide bomber
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 141-142 Issue №4088
General characteristics of the family and minors
crime minors right family society
Show more
8. Forensics; Forensic expertise; Operational and search activities Pages: 127-129 Issue №5143
CAUSES OF YOUTH EXTREMISM IN RUSSIA
extremism youth the causes of extremism
Show more
11. PROBLEMS OF COMBATING CORRUPTION AND TERRORISM Pages: 143-145 Issue №10327
Specific aspects of combating political terrorism
terrorism extremism terrorist activities counter-terrorism political terrorism
Show more
6. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 127-133 Issue №11188
On the singularity of criminal legal counteraction to organized forms of extremism in Russia and the Republic of Kazakhstan
extremist community criminal community terrorist community extremism terrorism
Show more
5. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL ENFORCEMENT LAW Pages: 178-181 DOI: 10.33693/2072-3164-2020-13-3-178-181 Issue №16680
Criminological analysis of crimes against the normal development of minors (regional aspect)
crime juvenile law family society
Show more
4. CRIMINAL - LEGAL, CRIMINOLOGICAL, ADMINISTRATIVE AND OTHER MEASURES FOR COUNTERING CRIME IN CONTEMPORARY CONDITIONS Pages: 149-153 Issue №18933
Criminological Characterization of Crimes Against Sexual Inviolability and Freedom of the Person as a Factor of Counteracting Crime
criminological characteristic corpus delicti sexual freedom criminal acts counteraction
Show more
GENERAL THEORETICAL, CRIMINAL-LEGAL AND OTHER PROBLEMS OF COUNTERING EXTREMISM AND TERRORISM. PROBLEMS OF PREVENTING EXTREMISM AND TERRORISM Pages: 186-190 Issue №23752
Signs and Objectives of Terrorism in the Global Information Space
terrorism extremism global information space propaganda of violence involvement of young people in criminal activity.
Show more