DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM OF INVESTMENT PROJECTS ON CREATION, RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF SPACE INDUSTRY GROUND INFRASTRUCTURE
(31-33)

More about authors
Panov Dmitry V. PhD in Legal Sciences, General Director Safonik Ivan V. PhD in Technical Sciences, Deputy general director of investing activities coordination - Director of the Centre of investment programs Kovkov George V. PhD in Technical Sciences, Advisor to the General director for Innovative Development Savatugin Boris G. PhD in Technical Sciences, Senior specialist
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The authors of the article considers the approaches to the development of investment project management system for the creation, renovation and modernization of Russian space industry ground infrastructure. The basic areas of research is shown that should be undertaken for the development of mechanisms to increase the capacity of the construction industry and the efficiency of capital investments in the medium term.
How to Cite:
Panov D.V., Safonik I.V., Kovkov G.V., Savatugin B.G., (2016), DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM OF INVESTMENT PROJECTS ON CREATION, RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF SPACE INDUSTRY GROUND INFRASTRUCTURE. Business in Law, 6: 31-33.
Reference list:
Osnovnye polozheniya osnov gosudarstvennoy politiki Rossiyskoy Federatsii v oblasti kosmicheskoy deyatelnosti na period do 2030 goda i dalneyshuyu perspektivu , utverzhdennye Prezidentom Rossiyskoy Federatsii 19 aprelya 2013 goda za № Pr-906;
Gradostroitelnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 29.12.2004 № 190-FZ;
O vnesenii izmeneniy v Gradostroitelnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii i otdelnye zakonodatelnye akty Rossiyskoy Federatsii. Federalnyy zakon ot 18.12.2006 № 232-FZ
Keywords:
control system, investment projects, reconstruction, technical re-equipment, ground infrastructure, the space industry.