INTEGRATION OF RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION IN INDUSTRY
( Pp. 179-183)

More about authors
Novoselova Natalia Nikolaevna doktor ekonomicheskih nauk, zav. kafedroy Ekonomiki i upravleniya na predpriyatii filiala FGAOU VPO «Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet» v g. Pyatigorske
branch RUSHYDRO VPO «North-Caucasian Federal University in Pyatigorsk Crasnuk Lyudmila Vladimirovna kandidat ekonomicheskih nauk, docent, docent kafedry buhgalterskogo ucheta i audita filiala FGAOU VPO «Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet» v g. Pyatigorske
branch RUSHYDRO VPO «North-Caucasian Federal University in Pyatigorsk
Abstract:
The relevance of integration and interaction of reconstruction and modernization of the industry is directly connected with the processes which are necessary for reconstruction of existing industrial enterprises in the conditions of modernization of the economy
How to Cite:
Novoselova N.N., Crasnuk L.V., (2013), INTEGRATION OF RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION IN INDUSTRY. Business in Law, 5 => 179-183.
Reference list:
Krasnyuk, L.V. Osnova sistemnoy modernizatsii ekonomiki Rossii / L.V. Krasnyuk // Modernizatsiya natsional noy ekonomiki kak strategiya dal neyshego sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii: II Vseros. nauch.-prakt. Internet-konf. (Volgograd, 4 aprelya 29 aprelya 2011 g.): sb. st. / otv.red. A.N. Vashchenko; red. kol.: A.N.Vashchenko, A.A. Vashchenko, V.N.Kabanov, N.I. Morozova. Volgograd: PrinTerra-Dizayn, 2011.
Krasnyuk, L.V. Neobkhodimost i aktual nost modernizatsii dlya razvitiya natsional noy ekonomiki / V.F.Uvarov, L.V.Krasnyuk // Materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Aktual nye problemy i perspektivy razvitiya ekonomiki v usloviyakh modernizatsii / Pod obshchey redaktsiey M.I.Abramovoy. Saratov: ITS Nauka , 2012. s.117-122.
Sovremennyy slovar po politologii. Mn.: Knizhnyy Dom, 2004. 640 s.
Novoselova N.N. Osnovnye parametry funktsionirovaniya regional noy ekonomiki//Biznes v zakone. 2011. №4. S. 328-331.
Politicheskaya entsiklopediya. V 2 t. T.2 / Nats. obshchestv.-nauch. fond; Ruk. proekta G.YU. Semigin; Nauch.-red. sovet: pred. soveta G.YU. Semigin. M.: Mysl , 1999. 701 s.
Keywords:
Industry, modernization, reconstruction, development, production capacity.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-21 Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 169-173 Issue №2768
Mesoeconomic regularities of innovative development of the industrial enterprise in modern conditions of managing
pattern innovation development industry the company
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 206-208 Issue №10779
ANALYTICAL CHARACTERISTICS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF STAVROPOL TERRITORY
industry sustainable development potential priorities
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 210-213 Issue №3231
DIRECTIONS OF THE STATE REGULATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND STRENGTHENING OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE STATE ECONOMIC POLICY
The agro-industrial complex development state regulation grain market
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 178-181 Issue №2928
The service and net resources of regional evolution
network subregional level development
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 207-209 Issue №3231
FOREIGN EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF EFFICIENT FUNCTIONING OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF SERVICES
services marketing supply and demand factor development
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 191-193 Issue №10779
IDENTIFICATION OF VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF EDUCATION ON THE BASIS OF MARKET INSTRUMENTS
Education development potential market-based instruments marketing
Show more
16. NATIONAL HISTORY Pages: 181-185 Issue №9479
MORDOVIA COUNCIL OF NATIONAL ECONOMY: CATCHING UP MODERNIZATION» OF THE ENTERPRISES of LIGHT INDUSTRY (1957-1962 GG.)
economic Council modernization Legprom ITR competition
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 184-186 Issue №10779
DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF THE STATE REGULATION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
The agro-industrial complex state regulation methods of influence development
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 259-267 Issue №24449
Research of Innovative Factors of Economic Stability of Large Organizational and Economic Systems in Industry
large organizational and economic system sustainability industry innovative factors design
Show more