Kovkov George V.

kandidat tehnicheskih nauk, sovetnik generalnogo direktora po innovacionnomu razvitiyu

FSUE «NPO «Tekhnomash»