METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANNING MEASURES TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF SPACE ACTIVITIES IN RUSSIAN ECONOMY
( Pp. 40-45)

More about authors
Chursin Alexander A. d-r ekon. nauk, professor, direktor Instituta kosmicheskih tehnologiy RUDN
Institute of Space Technologies of the Peoples’ Friendship University of Russia Zhiganov Alexander N. d-r teh. nauk, docent, sotrudnik FGUP CNIImash
the FSUE TsNIImash
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article deals with methodical aspects of analysis and evaluation of the effectiveness of long-term programs to select the most rational variants of strategic system planning of space activities for the long term period.
How to Cite:
Chursin A.A., Zhiganov A.N., (2016), METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANNING MEASURES TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF SPACE ACTIVITIES IN RUSSIAN ECONOMY. Business in Law, 6: 40-45.
Reference list:
Rossiyskie innovatsionnye tekhnologii i mirovoy rynok: Mezhdunarodnyy forum. - M.: RUDN, 2015. - 120 s.
Mal chenko A.N., Makarov YU.N., Karasev A.G. Sovershenstvovanie metodov programmno-tselevogo planirovaniya razvitiya kosmicheskikh sredstv s uchyetom innovatsionnykh tekhnologiy. - M.: ZAO NII ENTSITEKH , 2012. - 432 s.
ZHiganov A.N., Zaichko V.A., Luk yashchenko M.A., Maksimov A.V. Sistematizatsiya kosmicheskikh uslug. Servis v Rossii i za rubezhom, t. 8, № 4 (51), 2014, s. 166-176.
ZHiganov A.N., Zaichko V.A., Maksimov A.V. Metodicheskiy podkhod k klassifikatsii kosmicheskikh produktov i uslug / Stat ya, ZHurnal Servis v Rossii i za rubezhom , t. 8. № 4 (51), 2014, s. 177-188
Ekonomika kosmicheskoy deyatel nosti. / Pod nauch. red. dokt. tekhn. nauk, prof. G.G. Raykunova. - M.: FIZMATLIT, 2013. - 600 s.
Keywords:
space activities, space systems and complexes, strategic planning tion, economic efficiency, gross regional product.