DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY AND PRODUCTION OF A VALUE ADDED
( Pp. 83-88)

More about authors
Ashkhotov Anzor M. doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor kafedry ekonomiki i antimonopolnogo regulirovaniya, doktor ekonomicheskih nauk
North Caucasian institute branch of a RANEPA, Pyatigorsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In article the interrelation of values of a gross regional product per capita as a whole on economy of subjects of federation, average values of a share of manufacturing industry in cumulative GRP and the GRP sizes, created in the industry is analyzed. It is shown that in the majority of regions there is no the modern advanced industry, capable to act as a reproduction kernel of development of post-industrial economy.
How to Cite:
Ashkhotov A.M., (2013), DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY AND PRODUCTION OF A VALUE ADDED. Business in Law, 4 => 83-88.
Reference list:
Beketov N.V. Problemy formirovaniya klasterov promyshlennogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki // Regional nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2011. №1.
Boev A.G. Formirovanie integrirovannoy sistemy razrabotki i realizatsii strategii razvitiya predpriyatiya v usloviyakh obrazovaniya promyshlennogo klastera // Organizator proizvodstva. 2011. T.51. №4.
Eliseeva I.I. Statistika. SPb.: Piter, 2010.
Kovaleva T.YU. Algoritm identifikatsii i otsenki klasterov v ekonomike regiona // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 2011. №4.
Koryakina N.V. Promyshlennye klastery kak fundament ustoychivogo razvitiya regiona // Kazanskaya nauka. 2011. №8.
Kuznetsova O.V., Kuznetsov A.V. Sistemnaya diagnostika ekonomiki regiona. M.: Knizhnyy dom LIBROKOM , 2010.
Lyalin V.S. Statistika: teoriya i praktika v Excel. M.: Finansy i statistika; INFRA-M, 2010.
Rasskazova A.N. Promyshlennyy klaster: tipovaya model i otsenka // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. 2011. №1.
Ferova I.S. Podkhody k formirovaniyu i otsenke effektivnosti ekonomicheskikh klasterov // Initsiativy XXI veka. 2010. №2.
Keywords:
Industry, gross regional product, value added, post-industrial economy.


Related Articles

Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
Issue №18348
Basic trends and problems of technological development of the Russian industry
technological development innovation industry mechanical engineering competitiveness
Show more
Issue №14823
STUDY OF THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL
human capital knowledge society post-industrial economy knowledge capital health capital
Show more
Issue №14694
MECHANISMS OF ENSURING SCIENTIFIC AND TECHNICAL AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPETITIVE ADVANTAGES OF RUSSIAN INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
national project cluster industry military-industrial complex competitive advantages
Show more
Issue №11394
METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATING RISK-RESISTANCE OF DOMESTIC-INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES IN DEVELOPMENT OF ROCKET-SPACE EQUIPMENT
risks industry technique process the result
Show more
Issue №11645
THE DOMINANT ECONOMIC SECURITY FOREST INDUSTRIES
forest resources the dominant economic security industry logging reforestation works
Show more
Issue №8496
METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANNING MEASURES TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF SPACE ACTIVITIES IN RUSSIAN ECONOMY
space activities space systems and complexes strategic planning tion economic efficiency gross regional product
Show more
Issue №3758
PRINCIPLES, FACTORS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDUSTRY
industry sustainable development potential priorities
Show more
Issue №21224
Technologies for Increasing Production Efficiency in Industry
industry production efficiency financial efficiency innovative economy science-intensive production
Show more
Issue №14823
REFORMING HOUSING AND PUBLIC UTILITIES MANAGEMENT IN RUSSIA: TRENDS AND PROBLEM
housing and utilities region socio-economic system sector of the economy industry
Show more