DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY AND PRODUCTION OF A VALUE ADDED
( Pp. 83-88)

More about authors
Ashkhotov Anzor M. doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor kafedry ekonomiki i antimonopolnogo regulirovaniya, doktor ekonomicheskih nauk
North Caucasian institute branch of a RANEPA, Pyatigorsk
Abstract:
In article the interrelation of values of a gross regional product per capita as a whole on economy of subjects of federation, average values of a share of manufacturing industry in cumulative GRP and the GRP sizes, created in the industry is analyzed. It is shown that in the majority of regions there is no the modern advanced industry, capable to act as a reproduction kernel of development of post-industrial economy.
How to Cite:
Ashkhotov A.M., (2013), DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY AND PRODUCTION OF A VALUE ADDED. Business in Law, 4 => 83-88.
Reference list:
Beketov N.V. Problemy formirovaniya klasterov promyshlennogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki // Regional nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2011. №1.
Boev A.G. Formirovanie integrirovannoy sistemy razrabotki i realizatsii strategii razvitiya predpriyatiya v usloviyakh obrazovaniya promyshlennogo klastera // Organizator proizvodstva. 2011. T.51. №4.
Eliseeva I.I. Statistika. SPb.: Piter, 2010.
Kovaleva T.YU. Algoritm identifikatsii i otsenki klasterov v ekonomike regiona // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 2011. №4.
Koryakina N.V. Promyshlennye klastery kak fundament ustoychivogo razvitiya regiona // Kazanskaya nauka. 2011. №8.
Kuznetsova O.V., Kuznetsov A.V. Sistemnaya diagnostika ekonomiki regiona. M.: Knizhnyy dom LIBROKOM , 2010.
Lyalin V.S. Statistika: teoriya i praktika v Excel. M.: Finansy i statistika; INFRA-M, 2010.
Rasskazova A.N. Promyshlennyy klaster: tipovaya model i otsenka // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. 2011. №1.
Ferova I.S. Podkhody k formirovaniyu i otsenke effektivnosti ekonomicheskikh klasterov // Initsiativy XXI veka. 2010. №2.
Keywords:
Industry, gross regional product, value added, post-industrial economy.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-21 Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 174-176 Issue №2768
Objectively caused dependence of innovative development of the industry on system of economic conditions and preconditions
innovation industry background condition
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 144-146 Issue №2768
Character of the competitive environment of the Russian industry during implementation of radical market reforms
competition industry market reform mechanism
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 264-269 DOI: 10.33693/2541-8025-2023-19-5-264-269 Issue №24704
Typological Schemes for the Formation of Digital Space in Russian Industry: Key Elements and Boundaries of Application
digital space industry typological schemes classification characteristics spatial-industrial boundaries.
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 166-168 Issue №10779
IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF INDUSTRY OF THE REGION
industry clusters potential priorities
Show more
5.2.3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 239-242 Issue №20181
Analysis of Digitalization of Industry in Russia
industry industrial complex transformation digitalization digital tools
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 169-173 Issue №2768
Mesoeconomic regularities of innovative development of the industrial enterprise in modern conditions of managing
pattern innovation development industry the company
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 172-178 Issue №10779
REGULARITIES OF TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Industry transformation development correlation, regression and factor analysis
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 179-183 Issue №10779
INTEGRATION OF RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION IN INDUSTRY
Industry modernization reconstruction development production capacity
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 188-193 Issue №21610
The Level of Balance of Industrial Development in the Arctic Observation Zone of the Russian Federation
Arctic zone Arctic industrial development industry balance of industrial development
Show more