PRINCIPLES, FACTORS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDUSTRY
( Pp. 33-35)

More about authors
Jamaldinov Eldar Muminovic aspirant
IEO VPO (nonprofit partnership) «Kislovodsk humanitarian-technical Institute», Kislovodsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article considers a number of theoretical approaches to the study of the problems of ensuring the sustainable development of enterprises. The proposed direction and highlighted the priorities of sustainable development of enterprises
How to Cite:
Jamaldinov E.M., (2014), PRINCIPLES, FACTORS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDUSTRY. Business in Law, 2: 33-35.
Reference list:
Porter M. Konkurentsiya: Per. s angl. - M.: Izdatel skiy dom Vil yams , 2005.- 608s.
Novoselova N.N. Napravleniya regulirovaniya i razvitiya regional noy ekonomicheskoy sistemy// Inzhenernyy vestnik Dona. - 2013. №3 // http://www.ivdon.ru
Krivosheina N.S., ZHamal dinov E.M. Teoretiko-metodicheskie aspekty formirovaniya i realizatsii strategii ustoychivogo razvitiya promyshlennosti na osnove adaptirovannogo instrumentariya. Stavropol : Izdatel sko-informatsionnyy tsentr Fabula , 2014. - 160s.
Keywords:
industry, sustainable development, potential, priorities.