THE GENERAL LEGAL PRINCIPLE OF LEGALITY: THE NOTION AND ESSENCE
( Pp. 113-115)

More about authors
Tsaturyan Tamara Vladimirovna kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet. Filial: filial v g. Pyatigorske. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.
North Caucasian Federal University. Branch: Pyatigorsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article the author reveals the notion and the essence of one of the most important principles of the common law − the principle of legality. It is proved that the general legal principles − the most universal guidelines that occupy a dominant position in the hierarchy of legal principles characterizing law as a whole.
How to Cite:
Tsaturyan T.V., (2014), THE GENERAL LEGAL PRINCIPLE OF LEGALITY: THE NOTION AND ESSENCE. Business in Law, 2: 113-115.
Reference list:
Alekseev S.S. Sobranie sochineniy. V 11 tomakh. T. 3: Problemy teorii prava: Kurs lektsiy. - M.: Statut, 2010. - 781 s.
Alekseev S.S. Sobranie sochineniy. V 11 tomakh. T. 5: Liniya prava. Otdel nye problemy kontseptsii. - M.: Statut, 2010. - 549 s.
Alekseev S.S. Sobranie sochineniy. V 11 tomakh. T. 7: Filosofiya prava i teoriya prava - M.: Statut, 2010. - 520 s.
Baytin M.I. O printsipakh i funktsiyakh prava: novye momenty // Pravovedenie. - 2000. - № 3. - S. 4-16.
Baskin YU.YA. Ocherki filosofii prava. - Syktyvkar, 1996. - 326 s.
Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. Of. izd. - M.: YUrid. lit., 2013. - 64 s.
Pravovedenie: ucheb. / A.N. Tarbagaev, V.M. SHafirov, I.V. SHishko i dr.; otv. red. V.M. SHafirov. - M.: Prospekt, 2010. - 624 s.
Rad ko T.N. Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. - M.: Prospekt, 2012. - 496 s.
Skurko E.V. Printsipy prava: monografiya. - M.: Os -89, 2008. - 192 s.
Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. / pod red. V.M. Korel skogo i V.D. Perevalova. - M.: Infra- Norma, 1997. - 570 s.
Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar . - M.: Sov.entsiklopediya, 1983. - 840 s.
SHafirov V.M. Estestvenno-pozitivnoe pravo (problemy teorii i praktiki): avtoref. diss.. d-ra yurid. nauk. - N. Novgorod, 2005. - 57 s.
Keywords:
the legality, General legal principles, legal principles, the principle of legality, principles of law.