SEGMENTATION OF THE BANKING MARKET AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF THE MARKETING STRATEGY OF BANKS
( Pp. 191-194)

More about authors
Nikolaeva Tatyana E. kand. ekon. nauk, docent, docent kafedry «Finansy i ceny»
Russian Economic University. G.V. Plekhanova Ivolgina Natalia V. kandidat ekonomicheskih nauk, docent. Docent kafedry «Finansy i ceny»
Plekhanov Russian University of Economics
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article is devoted to theoretical research of the process of segmentation of the banking market, based on the formation of target customer groups, which are oriented banking products and services. There is enough detail the principles and characteristics of segmentation, the features of its implementation in the banking market in Russia and abroad
How to Cite:
Nikolaeva T.E., Ivolgina N.V., (2015), SEGMENTATION OF THE BANKING MARKET AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF THE MARKETING STRATEGY OF BANKS. Business in Law, 1: 191-194.
Reference list:
Grazhdanskiy kodeks RF (s izmeneniyami i dopolneniyami ot 29.12.2014g.)
Federal nyy zakon ot 2 dekabrya 1990 g. N 395-I quot;O bankakh i bankovskoy deyatel nosti quot; (redaktsiya ot 14.12.2014g.)
Kameneva N.G., Polyakov V.A. Marketingovye issledovaniya: uchebnik.-Infra- M, 2011.
Godin A.M. Marketing.-M.:Dashkov i Ko,2011.
Vladislavlev D. N. Entsiklopediya bankovskogo marketinga.-M.: Os -89, 2009.
Ivashkova N.I., Glukharev K.A. Bankovskiy marketing Tekst : ucheb. posobie / N. I. Ivashkova, K. A. Glukharev. - M. : REU im. G. V. Plekhanova, 2014. - 80 s. : il. - Bibliogr.: s. 74. - 100 ekz. -ISBN 978-5-7307-0974-4 : B. ts.
Bankovskiy menedzhment: uchebnik pod red. O.I. Lavrushina.-M.:KnoRus, 2009.
Prosvetov G.I. Marketingovye issledovaniya. Zadachi i resheniya.-M.: Al fa- Press, 2008.
www.banki.ru
www.garant.ru
Keywords:
banking services, banking market, the banking sector, market segmentation, Bank marketing.