Kipselidi Yuri Georgievich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskaya Akademiya Narodnogo Hozyaystva i Gosudarstvennoy Sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federacii. Filial: Severo - Kavkazskiy institut. Podrazdelenie: kafedra pravovogo obespecheniya organov vlasti.

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of Russian Federation.. Branch: North - Caucasus Institute