Gagieva Nataliya Ruslanbekovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet. Filial: filial v g. Pyatigorske. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.

Federal State Autonomous North-Caucasian Federal University. Branch: Branch in Pyatigorsk