Becher Veronica Vissarionovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy. Mesto raboty: Rossiyskiy Ekonomicheskiy Universitet imeni G.V. Plehanova. Filial: Saratovskiy socialno-ekonomicheskiy institut. Podrazdelenie: kafedra publichnogo prava

Russian Economics University named after G.V.Plekhanov. Branch: Saratov social economics institute