Karnaushenko Leonid Vladimirovich

d-r ist. nauk, professor, polkovnik policii. Dolzhnost: nachalnik kafedry. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii prava i gosudarstva.

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia