Kireeva Julia N.

kand. ist. nauk, doc. kafedry mirovoy ekonomiki i tamozhennogo dela

North-Caucasian Federal University