Melnichuk Maria Alexandrovna

aspirant.; Podrazdelenie: Fakultet gosudarstvennogo upravleniya, kafedra pravovyh osnov upravleniya.

Moscow State University named after M.V.Lomonosov