Khayrullin Ramil Ahat`evich

Dolzhnost: starshiy prepodavatel. Mesto raboty: Kazanskiy nacionalno issledovatelskiy tehnicheskiy universitet im. A. N. Tupoleva. Podrazdelenie: institut ekonomiki, upravleniya i socialnyh tehnologiy, kafedra ekonomicheskogo prava

Kazan national research technical university named after A.N.Tupolev