Zhilyaeva I.A.

aspirant, FGB OU Moskovskiy gosudarstvennyy industrialnyy universitet (FGB OU MGIU). Assistent kafedry informacionnyh tehnologiy i sistem v ekonomike i upravlenii FGB OU MGIU

Moscow State Industrial University