Miroshnik Svetlana Valentinovna

d.yu.n., professor. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy gosudarstvenno-pravovyh disciplin.

Russian academy of justice, Rostov branch