Legal incentive: concept, structure
( Pp. 12-14)

More about authors
Miroshnik Svetlana Valentinovna d.yu.n., professor. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy gosudarstvenno-pravovyh disciplin.
Russian academy of justice, Rostov branch
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Legal incentive is considered in the context of separation of law and the law. The author comes to the conclusion that the legal incentive to always contains the award. Norms guaranteeing permission, prohibition, the incentives may not have the same structure as they aim to achieve just the opposite goals.
How to Cite:
Miroshnik S.V., (2013), LEGAL INCENTIVE: CONCEPT, STRUCTURE. Business in Law, 5 => 12-14.
Reference list:
Mekson M., Al bert M., KHedouri F. Osnovy menedzhmenta (perevod s angl.). M.: DIO, 1995. S. 363.
Kurilov V.I. Lichnost . Trud. Pravo. M.: YUrid. lit., 1989. S. 90-91.
Matuzov N.I. Lichnost . Prava. Demokratiya. Teoreticheskie problemy sub ektivnogo prava. Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1972. S. 210-211.
SHapsugov D.YU. Teoriya prava i gosudarstva: Uchebnoe posobie po kursu teorii prava i gosudarstva, ch. II. Rostov n/D, 2001. S. 23.
KHrestomatiya po Vseobshchey istorii gosudarstva i prava. T.1. /Pod redaktsiey K.I.Batyra i E.V.Polikarpovoy. M.: YUrist , 2000. S.27.
Teoriya gosudarstva i prava: Kurs lektsiy/ Pod red. M.N. Marchenko. M.: Zertsalo, 1997. S.371.
Teoriya gosudarstva i prava. Uchebnik dlya yuridicheskikh vuzov i fakul tetov. Pod red. V.M. Korel skogo i V.D. Perevalova. M.: Izdatel skaya gruppa NORMA-INFRA-M, 1998. S.281 283.
Teoriya gosudarstva i prava. M., 1948. S 424.
Obshchaya teoriya sovetskogo prava. M., 1966. S.194.
Polozhenie o Gosudarstvennoy premii Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i tekhnologiy i Gosudarstvennoy premii Rossiyskoy Federatsii v oblasti literatury i iskusstva: Utv. Ukazom Prezidenta RF ot 21 iyunya 2004 g. № 785 (red. ot 23.02.2013)// Sobranie zakonodatel stva RF. 2004. № 26. St. 2649; Sobranie zakonodatel stva RF. 2013 № 8. St. 806.
Keywords:
need, interest, legal incentive, award, right, the law.


Related Articles

Issue №16219
Actual problems of departmental lawmaking
department legal act departmental lawmaking the law the normative legal act rule-making
Show more
Issue №5518
INTEREST AS A GENERAL SCIENTIFIC AND LEGAL CATEGORY
interest a legitimate interest a legally protected interest General scientific category interest in the law
Show more
Issue №4210
ABOUT THE STARTING ISSUE SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF LAW
Right theory of law the beginning of the theory relationship act
Show more
Issue №10779
Legal incentive: concept, structure
need interest legal incentive award right
Show more
Issue №6840
THE NEED FOR A PERSON TO BE SAFE
need motivation satisfaction action freedom
Show more
Issue №5306
TECHNOLOGY INSTITUTIONAL ORGANIZATION REGLAMENTARIZMA FRENCH REPUBLIC
regulatory authority model political institution administrative act the law
Show more
Issue №4395
THEORY OF LEGAL RESEARCH OF INSTITUTIONAL INTERESTS OF THE RIGHT ownership
institutionalization property interest right legislation
Show more
Issue №2615
Problems of formation of the international legal status of the confederative state
the state right legislation lawmaking legal regulation
Show more
Issue №6252
LAWMAKING: A THEORY QUESTION
regulatory act the law lawmaking law-making the legislative process
Show more
Issue №5694
PROBLEMS OF THE TECHNICAL AND LEGAL PERFECTION OF LEGAL ACTS
law-making legal act legal technology the rationalization of political and legal practices the law
Show more