Zhuravlev Evgeniy Vasilyevich

nachalnik laboratorii «Upravlenie zhiznennym ciklom izdeliya» NIO-101

Moscow Aviation Institute (National Research University)