Revin Valeriy Petrovich

Zasluzhennyy deyatel nauki RF, d-r yurid. nauk, professor, akademik RAEN. Dolzhnost: professor. Podrazdelenie: Institut prava i nacionalnoy bezopasnosti, kafedra ugolovnogo prava i processa.

Tambov State University named after G.R. Derzhavin