Obukhov Andrey Alekseevich

aspirant. Dolzhnost: yuriskonsult

Moscow Financial-Industrial University "Synergy"; PJS, LLC