RESEARCH OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRY ON THE BASIS OF ADAPTED TOOLKIT
( Pp. 238-241)

More about authors
Krivosheina Natalia Sergeevna aspirant NOO VPO (NP) «Kislovodskiy gumanitarno-tehnicheskiy institut», g. Kislovodsk Jamaldinov Eldar Muminovic aspirant
IEO VPO (nonprofit partnership) «Kislovodsk humanitarian-technical Institute», Kislovodsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article deals with the research of sustainable development of the industry from the perspective of their formalization, highlight the corresponding priorities, criteria and imperatives. It is established that the proposed approaches developed for industries in General are of a universal nature, and the basic principles required in the formation of the above methodological approaches may serve as the basis for the formalization of the processes of sustainable development in other sectors of the economy taking into account the sectoral and regional specificities
How to Cite:
Krivosheina N.S., Jamaldinov E.M., (2013), RESEARCH OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRY ON THE BASIS OF ADAPTED TOOLKIT. Business in Law, 6 => 238-241.
Reference list:
Novoselova N.N., Novoselov S.N. Osnovnye parametry funktsionirovaniya regional noy ekonomiki//Biznes v zakone. 2011. №4. S. 328-331.
Novoselov S.N. Formirovanie institutsional nogo mekhanizma ustoychivogo razvitiya predpriyatiy sfery uslug v ekologo-orientirovannoy ekonomike//Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. 2012. №3-2. S 238-241.
Novoselova N.N. Povyshenie effektivnosti funktsionirovaniya i razvitiya regional nykh ekonomik na baze imeyushchikhsya resursov i potentsialov s uchetom vozmozhnykh deystviy faktorov vneshney i vnutrenney sredy//Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. 2012. №3-2. S 250-253.
Keywords:
industry, sustainable development, reproductive development, stability and balance, industrial Economics.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-21 Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 264-269 DOI: 10.33693/2541-8025-2023-19-5-264-269 Issue №24704
Typological Schemes for the Formation of Digital Space in Russian Industry: Key Elements and Boundaries of Application
digital space industry typological schemes classification characteristics spatial-industrial boundaries.
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 174-176 Issue №2768
Objectively caused dependence of innovative development of the industry on system of economic conditions and preconditions
innovation industry background condition
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 168-171 Issue №4641
CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODOLOGY THE SUSTAINABILITY OF THE REGIONAL ECONOMY
region regional economy sustainable development control system
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 157-162 Issue №5518
THE ROLE OF MODELING IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS STRUCTURES
modeling management competitiveness the development of a competitive sustainable development
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 172-178 Issue №10779
REGULARITIES OF TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Industry transformation development correlation, regression and factor analysis
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 169-173 Issue №2768
Mesoeconomic regularities of innovative development of the industrial enterprise in modern conditions of managing
pattern innovation development industry the company
Show more
5.2.3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 239-242 Issue №20181
Analysis of Digitalization of Industry in Russia
industry industrial complex transformation digitalization digital tools
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 166-168 Issue №10779
IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF INDUSTRY OF THE REGION
industry clusters potential priorities
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 234-238 Issue №24576
Research of the Problem of Formation of the Mechanism of Sustainable Development of the Industrial Enterprise Economy
state system system approach enterprise algorithm
Show more