Assessment of innovative development of the company
( Pp. 208-211)

More about authors
Chernytin Sergey Victorovich doktorant kafedry ekonomiki stroitelstva i upravleniya investiciyami Gosudarstvennogo universiteta upravleniya, kand. ekon. nauk
State University of management
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article is offered the new methodical approach to measure the level of innovative development of the company and interpretation of its results. The author revealed conditions of creation of innovative production and the quantitative assessment of their manifestation is offered. Conclusions: There are received algorithms of an express assessment of innovative development of the company and calculation of an index of innovative development of the company. The offered methodical approach can be used when developing quantitative models of an assessment of efficiency of innovative development of the companiesPractical use: The algorithms developed by the author can be used for carrying out quantitative and qualitative valuation of innovative development of the company, for strategic planning of activity of the company. Originality/value: Results of work could be find application at the solution of applied administrative tasks management of the companies and business consultants.
How to Cite:
Chernytin S.V., (2014), ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COMPANY. Business in Law, 3: 208-211.
Reference list:
Golichenko O.G. Osnovnye faktory razvitiya natsional noy innovatsionnoy sistemy: uroki dlya Rossii / TSentral nyy ekonomiko-matematicheskiy institut RAN. - M.: Nauka, 2011. - 634 c.
Dmitrieva S.I. Osnovnye printsipy i podkhody k upravleniyu innovatsionnym razvitiem promyshlennykh kholdingov, // Biznes v zakone. - M., Media-VAK . - 2012. - №6. - s. 272-275
Kotler F., Keller K.L. Marketing menedzhment. 14-e izd. - SPb.: Piter, 2014. - 800 c.
Novikov D.A., Ivashchenko A.A. Modeli i metody organizatsionnogo upravleniya innovatsionnym razvitiem firmy. - M.: LENAND, 2006. - 336 c.
Teoriya sistem i sistemnyy analiz v upravlenii organizatsiyami: Spravochnik: ucheb. posobie / pod red. V.N. Volkovoy i A.A. Emel yanova. - M.: Finansy i statistika; INFRA-M, 2012. - 848 c.
Keywords:
innovative development, company, the level of innovative development, the index of innovative development, types of innovative products.