Chernytin Sergey Victorovich

doktorant kafedry ekonomiki stroitelstva i upravleniya investiciyami Gosudarstvennogo universiteta upravleniya, kand. ekon. nauk

State University of management