Features formation of a corporate basket projects
( Pp. 212-215)

More about authors
Chernytin Sergey Victorovich doktorant kafedry ekonomiki stroitelstva i upravleniya investiciyami Gosudarstvennogo universiteta upravleniya, kand. ekon. nauk
State University of management
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Task: In the article the author methodical approach to the formation of a strategic portfolio of corporate projects of the innovative development. Model: the Author reveals the main stages of the formation of a strategic portfolio of corporate projects of the innovative development and established the relationship between them. Conclusions: the algorithm of formation of a strategic portfolio of corporate projects of the innovative development. The scope of research / the possibility of subsequent use of research results in scientific activity: the Proposed methodological approach can be used to develop quantitative models of formation and evaluation of effectiveness of implementation of corporate strategy. Practical use: Developed by the author of the algorithm can be used for strategic planning of activity of the company. Originality/ value: the Results can be used in the solving of management tasks by the company management and business consultants.
How to Cite:
Chernytin S.V., (2014), FEATURES FORMATION OF A CORPORATE BASKET PROJECTS. Business in Law, 3: 212-215.
Reference list:
Bernanke B., Frenk R. Ekonomiks. Ekspress-kurs / Per. c angl. - SPb.: Piter, 2012. - 720 c.
Gerasina YU.A., Belov V.A., Vishnyakov A.I. K probleme formirovaniya effektivnogo mekhanizma innovatsionnogo razvitiya, // Biznes v zakone. - M., Media-VAK . - 2013. - №6. - s. 270-273
Kertsner G. Strategicheskoe planirovanie dlya upravleniya proektami s ispol zovaniem modeli zrelosti: Per. s angl. - M.: Kompaniya AyTi; M.: DMK Press, 2003. - 320 c.
Korporativnye finansy i uchet: ponyatiya, algoritmy, pokazateli: ucheb. posobie. - M.: Prospekt, KNORUS, 2010. - 768 c.
Samuel son P., Nordkhaus V. Ekonomika. 18-e izdanie: Per. c angl. - M.: OOO I.D. Vil yams , 2008. - 1360 c.
Keywords:
innovative development, company, corporate projects, strategic portfolio.