ACTIVITY GUARANTEES OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS
( Pp. 93-96)

More about authors
Merkulova Ekaterina Alexandrovna aspirantka kafedry upravleniya, administrativnogo prava i processa i administrativnoy deyatelnosti Nacionalnogo universiteta gosudarstvennoy nalogovoy sluzhby Ukrainy
Abstract:
This article analyzes activity guarantees of social organizations: from the general (economic, social, political, ideological) to the legal (statutory and organizational), through which objectives and functions of social organizations are exercised.
How to Cite:
Merkulova E.A., (2013), ACTIVITY GUARANTEES OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS. Business in Law, 3 => 93-96.
Reference list:
Ob obshchestvennykh ob edineniyakh: Zakon Ukrainy ot 22.03.2012 g. № 4572-VI / / Ofitsial nyy vestnik Ukrainy. - 27.04.2012. - № 30. - St. 1097.
Rabinovich P.M., KHavronyuk M.I. Prava cheloveka i grazhdanina: uchebnoe posobie. - K.: Atika, 2004. - S. 246.
Skakun O.F. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik. - 2-e izd. - KHar kov: Konsum, 2005. - S. 187.
Kalashnikov S.V. Sistema konstitutsionnykh garantiy obespecheniya prav i svobod grazhdan v usloviyakh formirovaniya v Rossii grazhdanskogo obshchestva / / Gosudarstvo i pravo. - 2002. - № 10. - S. 18.
Pustovit ZH. Ponyatie sotsial nykh garantiy prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Ukraine / / Pravo Ukrainy. - 2000. - № 3. - S. 28.
Zavorotchenko T.M. Konstitutsionno-pravovye garantii prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Ukraine / Dis.. kand.yur.n. - M., 2002. - S.8.
Kovalev P. Gotovy li my stat obshchestvom grazhdan / / Den . - № 54. - 28 marta 2012. - S. 4.
Keywords:
public organizations, guarantees of activities of public organizations, General warranty, legal (special) warranty.


Related Articles

1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 30-32 Issue №4982
FUNDAMENTALS OF THE STATE CULTURAL POLICY: IMPLEMENTATION IN THE SPHERE OF THE NATIONAL AND CULTURAL RELATIONS
the competence of Federation and its subjects The Republic Of Tatarstan cultural rights of ethnic groups state authorities and local self-government public organizations
Show more
1. International scientific and practical conference «EFFECTIVE COUNTERING TO CRIME IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES» Pages: 30-32 Issue №11986
On the issue of foreign experience of prevention of offenses
offense foreign experience criminological prevention the latency preventive activities
Show more
POLITICAL SCIENCE ISSUES Pages: 71-78 DOI: 10.33693/2658-4654/-2020-2-3-71-78 Issue №17345
History of the establishment of public supervisory commissions
public control activities of public supervisory commissions public councils public organizations legislative regulation
Show more