Merkulova Ekaterina Alexandrovna

aspirantka kafedry upravleniya, administrativnogo prava i processa i administrativnoy deyatelnosti Nacionalnogo universiteta gosudarstvennoy nalogovoy sluzhby Ukrainy