RELIABILITY OF FINANCIAL AND ECONOMIC FORECASTS
( Pp. 45-51)

More about authors
Anishchenko Vladimir N. doktor tehnicheskih nauk, professor, professor kafedry ekonomicheskih i finansovyh rassledovaniy Vysshey shkoly gosudarstvennogo audita
Lomonosov Moscow State University Evgeny V. Anishchenko
MIREA — Russian Technological University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
An important problem in the economy, along with the problems of ensuring the effectiveness of financial and economic activities, acts and complex of issues of formation of financial and economic forecasts. The article examines the theoretical and methodological issues for evaluating the reliability of economic forecasts.
How to Cite:
Anishchenko V.N., Evgeny V.A., (2014), RELIABILITY OF FINANCIAL AND ECONOMIC FORECASTS. Business in Law, 2 => 45-51.
Reference list:
Anishcheneko E.V. Vvedenie v analiticheskuyu dinamiku sotsial no-ekonomicheskikh sistem. // Sbornik nauchnykh trudov. - M.: RUDN, 2012.
Anishchenko V.N. Funktsii sostoyaniya fizicheskikh poley Zemli // Sbornik dokladov.- M.: Institut problem mekhaniki AN SSSR, 1989.
Anishchenko A.V. Rossiya v sisteme global nykh riskov: dollarizatsiya kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti strany // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii. 2011, № 6. - s. 103-106.
Kolmanovskiy V.B. Nosov V.R. Ustoychivost upravlyaemykh sistem- M.: MIEM, 1987.
Matasov A.I. Vvedenie v teoriyu garantiruyushchego otsenivaniya. M.: MAI, 1999.
Rozanov YU.A. Statsionarnye sluchaynye protsessy. - M.: GIFML, 1963.
Tikhonov V.I. Vybrosy sluchaynykh protsessov. - M.: Nauka, 1970.
Keywords:
economy, economic processes, forecasting, reliability, statistical evaluation.


Related Articles

Pages: 16-22 DOI: 10.33693/2223-0092-2021-11-6-16-22 Issue №20079
Protest Activity of the Population and its Dependence on the Standard of Living: Institutional and Sociocultural Aspect
protest behavior politics economy society
Show more
INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 194-195 Issue №2286
Innovative development of economy of Russia on a basis strategic paradigm of management
innovation development strategy factors economy
Show more
ECONOMIC THEORY Pages: 162-168 Issue №21610
Russia in the 2020s: Economics and Law Facing Challenges Industry 4.0
Industry 4.0 law economy digital law information technologies
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 123-125 Issue №2768
Development of the state corporate economy in Russia
innovation development strategy factors economy
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 118-122 Issue №4210
The proposals for direction of scientific and technological development of the aerospace industry
forecasting technology scientific and technological development high-tech industry rocket and space industry
Show more
6. LEGAL SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES Pages: 140-143 Issue №3231
Actions on identification and disclosure of crimes in the sphere the economy which isn't entering the list of operational search actions
operatively-search activity information system information support analytical work economic analysis and statistical data analysis
Show more
5.2.2. MATHEMATICAL, STATISTICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS Pages: 199-207 Issue №20181
Modeling the Employment of the Population of the Regions of Russia on the Example of the Central Federal District
Russian Federation Central Federal District econometric model labour force migration rate
Show more
3. ECONOMICS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF SPACE ACTIVITIES Pages: 134-137 Issue №8496
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPACE INDUSTRY'S LEADING COUNTRIES IN THE WORLD
the production of rocket and space technology economy a comparative analysis of the industry
Show more
7. PRIVATE LAW (CIVIL) (5.1.3.) Pages: 192-197 Issue №20974
Some Aspects of Legal Regulation of Digital Business in the Arctic Territory
Arctic digital business economy regions innovation
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 163-166 Issue №4088
TO THE QUASTION OF QUALIFICATION OF CRIMES, PROVIDED BY CLAUSE 179 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
crimes economy coercion the deal housing
Show more