Anishchenko Vladimir N.

doktor tehnicheskih nauk, professor, professor kafedry ekonomicheskih i finansovyh rassledovaniy Vysshey shkoly gosudarstvennogo audita

Lomonosov Moscow State University