THEORETICAL ASPECTS OF DEFINITION OF THE CRIMINALLY-LEGAL STATUS OF THE VICTIM
( Pp. 43-46)

More about authors
Fomenko Alexander Nikolaevich prokuror Bryuhoveckogo rayona Krasnodarskogo kraya; k.yu.n., docent yuridicheskogo fakulteta.
the Faculty of Law of the Kuban State University (Krasnodar)
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article researches the legal status of victim's identity within criminally-legal relations and makes an attempt to develop the understanding of criminally-legal status of the victim.
How to Cite:
Fomenko A.N., (2013), THEORETICAL ASPECTS OF DEFINITION OF THE CRIMINALLY-LEGAL STATUS OF THE VICTIM. Business in Law, 1 => 43-46.
Reference list:
Bol shoy yuridicheskiy slovar /Pod red. A.YA. Sukhareva, V.E. Krutskikh. M., 2001. S. 227.
Marchenko M.N. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskiy kurs. /M.N. Marchenko. M., 2004. S. 163.
Matuzov N.I. Pravovaya sistema i lichnost /N.I. Matuzov. Saratov, 2004. S. 48.
Mezhdunarodnoe pravo: Ucheb. dlya vuzov / Pod red. Il ina YU.D SPb.: SPGU. Piter, 2003. S. 203.
Novoselov G.P. Uchenie ob ob ekte prestupleniya. Metodologicheskie aspekty /G.P. Novoselov. Saratov, 2006. S. 50.
Petrova G.O. Norma i pravootnoshenie sredstva ugolovno-pravovogo regulirovaniya /G.O. Petrova// Pravovedenie.-2007.- № 6.-C. 34.
Razgil diev B.T. Predmet ugolovnogo prava /B.T. Razgil diev. Saratov, 2006. S. 24.
Ugolovno-ispolnitel noe pravo /Pod red. A.N. Struchkova. M., 2006. S. 186.
Ugolovnyy protsess: Uchebnik / Kalinovskiy K.B., Struchkov A.V.; Pod red. B.M. Lebedeva.
Keywords:
the victim, legal status, criminal law matters.


Related Articles

2. SCIENTIFIC SCHOOL OF DOCTOR OF SCIENCE, PROFESSOR ShHAGAPSOEV Z.L. Pages: 156-158 Issue №7907
Investigative actions related to the investigation of the victim
examination a forensic examination the victim criminal
Show more
11. Criminal procedure, Forensics Pages: 148-150 Issue №9479
SOFTWARE INELIGIBLE CHARGES ON THE CASE OF PRIVATE PARTIES, HELD IN PLACES OF IMPRISONMENT AND DETENTION FACILITY
words about a private prosecution the victim statement remand the world court
Show more
12. Criminal procedure Pages: 159-161 Issue №15378
SOME PROBLEMS OF THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS
criminal proceedings initiation of criminal proceedings the applicant the victim pre-investigation check
Show more
5. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL ENFORCEMENT LAW Pages: 178-181 DOI: 10.33693/2072-3164-2020-13-3-178-181 Issue №16680
Criminological analysis of crimes against the normal development of minors (regional aspect)
crime juvenile law family society
Show more
7. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 157-163 Issue №6998
Forms of criminal responsibility and their types
forms of criminal responsibility and types of criminal law matters the mechanism of legal regulation implementation
Show more
5. Criminal; Criminal enforcement law Pages: 175-177 Issue №5584
EUTHANASIA IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA
euthanasia murder the victim the will of the victim qualification of a crime
Show more
15. Criminal procedure Pages: 201-203 Issue №11740
SOME PROBLEMS OF VICTIMS’ RIGHTS PROTECTION
the victim the victim of a crime compensation Fund payments the movement for the protection of victims
Show more
ADMINISTRATIVE LAW, ADMINISTRATIVE PROCESS (12.00.14) Pages: 212-218 Issue №19590
Modern Scientific Aspects of the Administrative and Legal Status of an Employee of the Internal Affairs Body Based on Materials from Mongolia and the Russian Federation
legal status employee of the internal affairs body rights and obligations administrative law of Mongolia comparative legal analysis of Mongolia and the Russian Federation
Show more
6. CRIMINAL LAW, CRIMINAL ENFORCEMENT LAW, V.P. REVIN"S SCIENTIFIC SCHOOL Pages: 146-149 Issue №2615
A few words on the construction of the concept of modern criminal policy aimed at protecting the interests of justice
the concept criminal policy management decision combating crime justice
Show more
6. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 148-153 Issue №7594
To the question about victim in criminal law
the victim harm society the state goodwill
Show more