Fomenko Alexander Nikolaevich

prokuror Bryuhoveckogo rayona Krasnodarskogo kraya; k.yu.n., docent yuridicheskogo fakulteta.

the Faculty of Law of the Kuban State University (Krasnodar)