About some problems of maintenance of competitiveness of a manpower at regional level
( Pp. 241-243)

More about authors
Vahovsky V. V. k.e.n., professor kafedry Gosudarstvennogo municipalnogo upravleniya.
the Ulyanovsk branch of the Russian academy of national economy and public service at the President of the Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article the reasons of differentiation of regions on level of social and economic development, competitiveness of a labour on regions are considered. Definition of factors has allowed to justify model of reproduction of a competitive manpower of region.
How to Cite:
Vahovsky V.V., (2013), ABOUT SOME PROBLEMS OF MAINTENANCE OF COMPETITIVENESS OF A MANPOWER AT REGIONAL LEVEL. Business in Law, 1: 241-243.
Reference list:
Bykov V.G. Transformatsiya kompleksnoy sistemy regional nogo rynka truda. /Innovatsii v upravlenii chelovecheskimi resursami: Materialy kruglogo stola Tret ego Bayk. kadrovogo foruma. Bayk. gos. un-t ekonomiki i prava.- Irkutsk.- 2011.- S. 49.
Innovatsionnaya ekonomika: zanyatost , trudovaya motivatsiya, effektivnost truda. /CHizhova L.S., Sadovaya E.S., Kuz min V.V. i dr. Pod red. CHizhovoy L.S. In-t makrekon. issled. M.: Ekonomika. 2011-. S. 305.
Kormishkin E.D. Usilenie differentsiatsii urovney sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya regionov v kontekste perekhoda k modeli innovatsionnogo razvitiya ekonomiki./ Regional naya ekonomika.- 2011.- №14.- S. 50.
Keywords:
differentiation of regions, the labour market, the competitiveness of labour resources, human capital, the standard of living, employment policy, model reproduction.