Vahovsky V. V.

k.e.n., professor kafedry Gosudarstvennogo municipalnogo upravleniya.

the Ulyanovsk branch of the Russian academy of national economy and public service at the President of the Russian Federation