Tutinas Evgeniya Vyacheslavovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian state University of justice. Branch: Rostov branch